Đánh giá


No reviews yet!


Sơ lược

Vì dân số Nhật Bản với xu hướng già đi và giảm dần, khiến tỷ lệ giết người gia tăng với tốc độ tên lửa, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu triển khai một bộ luật không khoan nhượng đối với những tên phạm tội nặng nhất. Ngay cả án tử hình cũng thiếu lực răn đe để ngăn chặn những kẻ này, Nhật Bản đã khôi phục  một bộ  luật từ thế kỷ 19: Luật "Báo thù". Luật này sẽ cho phép các nạn nhân và người thân của họ được sử dụng một tổ chức lực lượng đặc biệt của chính phủ để bắt và  xử tử chúng chính xác như cách chúng đã làm với nạn nhân.
 
Yamagishi Yuji là thành viên thứ 7 của Lực Lượng Đặc Biệt "Sukedachi-09." Mỗi thành viên của lực lượng đặc biệt này đã được lựa chọn để thực thi Luật “Trả thù” chính vì họ cũng từng là nạn nhân của những tội ác trong quá khứ

Các chương


Chapter 22: - hell 27 views
Chapter 21: - Yuuji (2) 12 views
Chapter 20: - assistor 10 views
Chapter 19: - ngón tay bị thương 9 views
Chapter 18: - Công lý và ác quỷ 9 views
Chapter 17: - mặt trái nhân cách (3) 9 views
Chapter 16: - yuuji (1) 9 views
Chapter 15: - mặt trái của nhân cách (2) 9 views
Chapter 14: - mặt trái nhân cách (1) 9 views
Chapter 13: - nụ cười 9 views
Chapter 12 9 views
Chapter 11 9 views
Chapter 10 9 views
Chapter 9 9 views
Chapter 8 9 views
Chapter 7 9 views
Chapter 6 9 views
Chapter 5.2 9 views
Chapter 5.1 9 views
Chapter 4 8 views
Chapter 3 9 views
Chapter 2 12 views
Chapter 1 12 views


Comment

Please Register or Login to comment!
All content on HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET is collected on the internet. So there are any issues regarding selling rights, please contact me directly at the email address Contact.Truyentranhaz@Gmail.com If your request is reasonable we will remove it immediately.
Sincerely thank you !!